KAKO OTVORITI preduzece, DOO, AD, udruzenje gradjana, itd

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Za otvaranje DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (d.o.o.) postupak je sledeći:

Da bi poveli postupak osnivanja treba izabrati jedan od najbitnijih elemenata budućeg društva a to je IME. Ma kako vam sad izgledalo da je to lak posao, zbog jedinstvene baze podataka za Srbiju, izbor imena se jako suzio jer APR zahteva da vaše ime ima najmanje 4 slovna ili brojna znaka drugačija od postojećih imena. Ako u svom imenu imate reci kao što su AGRO, ART, BUILD, KOMERC ili slično, šansa da pronađete adekvatno ime koje ste zamislili je veoma smanjena.

Na adresi www.apr.gov.rs  pod opcijom Pretraga preduzeća i preduzetnika imate mogućnost da testirate zeljeno ime za svoju buducu firmu.

Najbitnije je da testirate deo imena s opcijom SADRŽI a ne TAČNO jer ćete tako dobiti sve firme koje sadrže deo vašeg imena u njima i samim time imate više šanse da vidite koliko je poklapanje i koliko vam još slova treba da bi to ime dobilo gore navedeni uslov.

Ukoliko to Vi ne uradite, to ćemo uraditi kod nas, kad započnete postupak, dokle god ne nađemo ime koje odgovara svim uslovima.


Pored ovog podatka o imenu, morate definisati i sledeće:

 1. Adresa preduzeća

 2. Osnovna delatnost (u delu USLUGE/Osnivanje preduzeća i radnji imate opciju ŠIFARNIK koji možete skinuti u PDF formatu) i odabrati unapred sve one poslove kojima se želite baviti ili mislite da će vam možda trebati. Pored toga birate i jednu šifru koja će vam biti osnovna delatnost i koja će Vas pred organima Srbije definisati u određenoj grupaciji (trgovina, usluge, proizvodnja ...). Klasifikaciju delatnosti, najnoviju, možete pogledati OVDE, ili downloadovati na Vas racunar, sa linka na dnu ove stranice.

 3. Fotokopirati lična dokumenta OSNIVAČA i odrediti da li će neko od njih biti i direktor preduzeća ili će to biti ličnost koja nije osnivač. Pošto je bilo promena u tome ko može otvoriti preduzećei kako, molimo vas da pogledate detaljnije sledeću stranu.

MI VAM PRIPREMAMO

 • 4 kopije Akta o osnivanju - U slučaju jednog osnivača - Odluka a u slučaju dva ili više osnivača - Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću

 • 4 kopije OP obrasca (Overa potpisa)

 • 1 komplet Zahteva za osnivanje

 • Kopije lične karte (najmanje 3)

 • 4 uplatnice (taksa za osnivanje, taksa za matični broj, taksa za overu Akta i taksa za overu OP obrasca)

   Akt o osnivanju (bez obzira da li je Odluka ili Ugovor) overava se u Sudu ili u sličnoj ustanovi koja ima službu overe potpisa, od strane svih osnivača.
   OP obrazac overavaju svi potpisnici u Sudu ili u sličnoj ustanovi koja ima službu overe potpisa.    
   Jedan od osnivača ili direktor overava svojim potpisom Zahtev za osnivanje.

Nakon overe Akta OP obrasca u Sudu, sa jednim primerkom overenog Akta, odlazite u Poslovnu banku - po vašem izboru deponujete 100,- dinara na poseban račun a banka Vam na osnovu toga izdaje Potvrdu o deponovanju sredstava za osnivanje DOO.

Kada sve to obavite, dolazite do nas da mi od tih dokumenata formiramo predmet koji predajemo nadležnoj službi u Agenciji za privredne registre.

Nakon pet radnih dana, podižete REŠENJE u Filijali APRa u Novom Sadu. (Mi insistiramo na ovome pošto se pokazalo da je dostava poštom na adresu jako nepouzdan sistem i dešava se da, ukoliko nikog nema na adresi, ne ostave obaveštenje i Rešenje počinje da luta, što zna oduzeti i po nekoliko dana dok se ne ustanovi gde je).

Kada dobijete rešenje (napravite najmanje 5 kopija istog), pravite pečat (potrebno oko sat vremena). 
Po dobijanju pečata s rešenjem u kome se, po novom, nalazi i PIB (Poreski Identifikacioni Broj) i potvrda o PIBU, dolazite kod nas da pripremimo dokumenta  za  dosije Poreske Uprave:

 • Vlasnički list ili kupoprodajni ugovor za objekat u kome ste prijavili sedište ako je on vaše vlasništvo ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora ako je prostor zakupljen

 • Sva dokumenta koja ste formirali i dobili u postupku osnivanja (Rešenje, OP obrazac...)

 • Natpis sa podacima preduzeća na objektu ili ulazu u zgradu i kancelariju

 • Ugovor sa knjigovodstvenom agencijom

Za one koji ostaju naši klijenti radimo i sledeće:

        1. Prijava RADNIKA u radni odnos.

        2. Prijava za PDV (ovo nije obavezno ali ako imate potrebu da budete u PDV-u radi boljeg poslovanja i položaja na tržištu možete je predati na osnovu predpostavljenog prometa u sledećih 12 meseci koji mora biti najmanje 4.000.000 din )

                                          © 2012 www.supersaldo.net
Ċ
Dragan Jovanovic,
Sep 24, 2011, 8:17 AM