KAKO OTVORITI preduzetnicku radnju (STR, SZR, SZTR)?

OTVARANJE SAMOSTALNIH RADNJI

Da bi ste osnovali radnju (STR, SZR, SUR i sl.), potrebno vam je sledeće:


  1. Prijava o osnivanju (elektronska)
  2. Fotokopija lične karte (možete kod nas kopirati) 
  3. Potvrda o uplati nadoknade od 1.200.00 din za osnivanje (mi pripremamo)
  4. Ugovor o ortačkoj radnji - ukoliko se otvara ortačka radnja (mi pripremamo)

  NAPOMENA: Za neke delatnosti su potrebne saglasnosti.


  Prijava se obavlja elektronskim putem direktno na sajtu APR, i taj deo obavimo zajedno. Nakon sto APR prihvati prijavu (oko 5 min) šalje nam potvrdu o tome, potpišu se dve kopije prijave i sa uplatnicom i kopijom LK mi saljemo dokumentaciju u APR.

  Po dobijanju rešenje u kome se, po novom, dobija i PIB kao i sama potvrda o PIBu, pravite pečat i dolazite kod nas da formiramo zahtev za dobijanje potvrde o PIB-u od Poreske Uprave.

Nakon dobijanja PIB-a potrebno je izvrsiti pripremu dokumenata za dosije Poreske Uprave i obrazca PPDG-1 za obračun akontacije poreza na dobit i ostalih dažbina, a u dogovoru s Vama možemo izvršiti predaju obrasca za prijavu preduzetnika u sistem PDV-a. 

Ukoliko preduzetnik želi da bude paušalno oporezovan, Poreskoj Upravi se posebno predaje i zahtev za paušalno oporezivanje.

Po dobijanju pečata s rešenjem u kome se, po novom, nalazi i PIB (Poreski Identifikacioni Broj) i potvrda o PIBU, dolazite kod nas da pripremimo dokumenta  za  dosije Poreske Uprave.


Ovaj postupak registrovanja je BESPLATAN za one koji ostaju kao naši klijenti 

za vođenje knjigovodstva najmanje jednu godinu.


Posle toga Vam ostaje da otvorite TEKUĆI RAČUN  kod poslovne banke koju Vi sami izaberete i krenete sa poslom.

                                © 2012 www.supersaldo.net