Osnivaci DOO

Osnovne kombinacije :

Svaki osnivač može imati tri osnovne funkcije:

      1. Osnivač
      2. Direktor i
      3. Zastupnik


 U tom slučaju postoje sledeće kombinacije:


      1.) Samo osnivač (deo je Skupštine društva, i učestvuje u donošenju odluka kao i u podeli dobiti ili gubitka procentualno u visini svog udela)


      2.) Osnivač i direkto - pošto je direktor društva ujedno i Zastupnik društva, tada ovaj Osnivač ima sve tri funkcije. On ima pravo odlučivanja i kao deo Skupštine društva (Član 137. Zakona o privrednim društvima)  i kao Direktor (Član 157. Zakona o privrednim društvima) kao i pravo potpisivanja svih dokumenata iz domena oba člana Zakona.


      3.) Osnivač i Zastupnik - u ovom slučaju ima pravo da učestvuje u donošenju svih odluka kao osnivač (Član 137. Zakona) a i pravo da potpisuje i zastupa društvo u svim pravnim poslovima.


Ovo je bitno za višečlana društva koja moraju ovo definisati pre nego se krene sa osnivanjem pošto sam Ugovor o osnivanju zahteva da se sve ovo definiše pre osnivanja.

Pored toga se određuje i visina uloga u procentima jer od toga zavisi kolii će biti Osnivački ulog kod poslovne banke pre osnivanja. Taj procenat odredjuje i udeo u dobiti i obavezama društva.

Ukoliko Vam nešto od ovoga nije najjasnije, mozete zakazati konsultacije koje po potrebi klijenata imamo svake SREDE u vremenu od 14 do 15h. Konsultacije se zakazuju na tel:  021/425 778.

Comments