CENOVNIK USLUGA

U SKLADU SA DOGOVOROM, KLIJENTIMA ODOBRAVAMO POSEBNE RABATE.

Cenovnik osnovnih paketa usluga Agencije za knjigovodstvene usluge "SUPER SALDO" 

1.) PAUŠALNO OPOREZOVANI OBVEZNICI

Osnovni paket usluga: KPO, poreska uprava
- Bez zaposlenih...........................................................................................30,00 EUR
- Sa zaposlenim radnicima.........................................................................40,00 EUR


2.) PREDUZETNICI  - UGOSTITELJI

Osnovni paket usluga: poreska uprava
- Bez zaposlenih..............................................................................................50,00EUR
- Sa zaposlenim radnicima............................................................................60,00EUR
- PDV.............................................................................................................+10,00EUR


3.) PREDUZETNICI – TRGOVINA

Osnovni paket usluga: TK, poreska uprava
- Bez zaposlenih..............................................................................................50,00EUR
- Sa zaposlenim radnicima............................................................................60,00EUR
- PDV.............................................................................................................+10,00EUR
- KEPU-komision - maloprodaja.................................................................+10,00EUR


4.) PREDUZETNICI – ZANATSKO-PROIZVODNE RADNJE
Osnovni paket usluga: poreska uprava
- Bez zaposlenih................................................................................................50,00EUR
- Sa zaposlenim radnicima..............................................................................60,00EUR 
- PDV................................................................................................................+10,00EUR
- Robno.............................................................................................................+20,00EUR


5.) PREDUZETNICI - OBIM DO 1000 SLOGOVA / GODIŠNJE

Osnovni paket usluga: TK, poreska uprava

- Bez zaposlenih.............................................................................................70,00EUR
- Sa zaposlenim radnicima............................................................................80,00EUR
- PDV.............................................................................................................+10,00EUR

KOD SVIH PREDUZETNIKA UGOVORENA OSNOVNA CENA UVEĆAVA SE MINIMALNO ZA 70% ZA SVAKU IZDVOJENU POSLOVNU JEDINICU, POD USLOVOM, DA ONA PO OBIMU POSLA NE PRELAZI OBIM ZA SEDIŠTE RADNJE U KOM SLUČAJU SE NAKNADA SRAZMERNO UVEĆAVA.


6.) MENJAČNICE
Osnovni paket usluga, poreska
- Isključivo menjački posao .............................................................................80,00 EUR
- Menjački poslovi +elektr.dopune+fotokopiranje+PDV.............................120,00 EUR
- Menjački poslovi+trafika..............................................................................150,00 EUR


7.) PRAVNA LICA – DOO /PROMET USLUGA VAN PDV I UDRUŽENJA GRAĐANA
Osnovni paket usluga, dvojno knjigovodstvo, poreska,
- Bez zaposlenih...............................................................................................90,00EUR
- Sa zaposlenim radnicima...........................................................................100,00EUR


8.) PRAVNA LICA – DOO /U SISTEMU PDV-a/
Osnovni paket usluga, dvojno knjigovodstvo, poreska,
- Sa veleprodajom, bez robnog....................................................................100,00 EUR
- Robno ...........................................................................................................+30,00 EUR
- Maloprodaja..................................................................................................+10,00 EUR
- Proizvodnja...................................................................................................+50,00 EUR

OBZIROM NA VRLO ŠIROK SPEKTAR POSLOVNIH AKTIVNOSTI PRAVNIH LICA NAVEDENI
CENOVNI OKVIR JE MINIMUM KOJI SE UVEĆAVA SRAZMERNO PROMETU I BROJU
POSLOVNIH PROMENA


Ostale poslovne usluge Agencije za knjigovodstvene usluge "SUPER SALDO"

1.) PRIJAVA RADNIKA /PIO, ZDRAVSTVO, NAC.SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE...............10,00 EUR
2.) ODJAVA RADNIKA / PIO, ZDRAVSTVO..................................................................................10,00 EUR
3.) IZRADA UGOVORA O RADU ILI DRUGIH UGOVORA............................................................20,00 EUR
4.) NAKNADA ZA PRIVREMENO ODJAVLJENU RADNJU MESEČNO...................................30,00 EUR
5.) NAKNADA Z A POPUNJAVANJE BANKARSKOG KREDITNOG ZAHTEVA .....................50,00EUR
6.) NAKNADA ZA VANREDNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ..................................polovina mesečne naknade
7.) OVERA/IZRADA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA.............................................................................5,00EUR
8.) KURIRSKE USLUGE....................................................................................................................20,00EUR


                Takodje vrsimo izradu "Akta o proceni rizika". Cene možete videti ovde.

                                                   

U saradnji sa ovlašćenim agentima austrijske sertifikacione kuće ÖQA, pružamo Vam mogućnost implementacije Sistema kvaliteta ISO 9001:2008. Da bi ste dobili nasu ponudu vezano za ovu implementaciju i u Vasu firmu, preuzmite i popunite formular ovde.

                                                       

                                     
                               © 2012 www.supersaldo.net